our-partners


Đối tác

EEI tự hào giới thiệu về mạng lưới hợp tác chặt chẽ đối với các đối tác trong nước và quốc tế

EEI đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc hợp tác, quan hệ đối tác chặt chẽ với các tổ chức/cơ quan quốc tế và trong nước trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn sinh thái, biến đổi khí hậu, hiệu quả năng lượng và truyền thông môi trường thông qua các dự án bảo vệ môi trường lưu vực sông và khu công nghiệp, thu gom chất thải và lập kế hoạch xử lý tại các thành phố, đô thị và khu công nghiệp, quy hoạch bảo vệ môi trường các Tỉnh/Thành phố... tạo thuận lợi cho việc thực hiện thành công các dự án của EEI.

Mạng lưới trong nước

Cấp Trung ương:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bộ Thông tin Truyền thông
 • Bộ Công thương
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Bộ Y tế
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bộ Giao thông Vận tải
 • Đài tiếng nói Việt Nam
 • Đài truyền hình Việt Nam
 • Các công ty truyền thông

Cấp tỉnh:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Sở Thông tin Truyền thông
 • Sở Công thương
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Sở Y tế
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Ban quản lí các khu công nghiệp

MẠNG LƯỚI QUỐC TẾ

Tổ chức quốc tế:

 • Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)
 • Ngân hàng thế giới (WB)
 • Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)
 • Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP)
 • Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO)
 • Tổ chức Nông lương (FAO)
 • Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat)
 • Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD)
 • Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA)
 • Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA)
 • Hợp tác Kỹ thuật Đức (GIZ)
 • Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA)
 • Cơ quan Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA)
 • Quỹ Bảo vệ thiên nhiên Quốc tế (WWF)
 • Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN)
 • Quỹ khí hậu xanh (GCF)
 • The Collaborative Labeling and Appliance Standards Program (CLASP)

Công ước quốc tế:

 • Minamata
 • SAICM
 • STOCKHOLM
 • BASEL
 • Đất ngập nước
 • Đa dạng sinh học
 • Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone

Tổ chức nghiên cứu và giáo dục quốc tế

 • Đại học Cambridge, Anh
 • Đại học Ehime, Nhật
 • Đại học Osaka, Nhật
 • Đại học Hong Kong, Hong Kong
 • Đại học Baptist, Hong Kong
 • Đại học Virginia, Hoa Kỳ
 • Đại học Norwich, Hoa Kỳ
 • Đại học Quốc gia Australia, Australia
 • Đại học Queensland, Australia

Đại sứ quán:

 • Đại sứ quán Hoa Kỳ
 • Đại sứ quán Hà Lan
 • Đại sứ quán Thụy Điển
 • Đại sứ quán Đan Mạch